PONATIS učbenika Prve gumbolovščine so več kot pustolovščine

PONATIS učbenika Prve gumbolovščine so več kot pustolovščine

Prve gumbolovščine so več kot pustolovščine, učbenik za 1.r. spet lahko nabaviš v spletni knjigarni Galarna, saj je maja 2024 izšel prvi ponatis!
Klikni na označen naslov, odpeljal te bo v spletno knjigarno Galarna.

Kmalu bodo vse te popolnoma priročne skladbice-gumbolovščine na tvojem notnem stojalu. Uživaj!

Prve gumbolovščine so več kot pustolovščine je prvi avtorski učbenik za učence 1. razreda gumbne harmonike z melodijskimi basi, ki ponuja zabavno didaktično gradivo, pisano na kožo otrokom začetnikom. Učenci in učitelji harmonike so že zelo dolgo čakali primerno, sodobno šolo, ki bi učence začetnike vpeljala v igranje tega zanimivega in modernega glasbila.

 

Igranje na gumbno harmoniko z melodijskim basom (oz. tretji manualom M III) je v slovenskih glasbenih šolah in drugod v razvitem svetu nekaj povsem običajnega v letu 2022. Hiter razvoj klavirske in gumbne harmonike s tretjim manualom je pedagoški praksi prinesel resne težave pri iskanju primerne literature za poučevanje začetnikov. Stari učbeniki ne vsebujejo didaktične pristope za igranje te nove različice harmonike z melodijskim basom. Učitelji so bili primorani posegati po tuji literaturi, ki v večini primerih ni bila primerna za otroke.
Obstaja veliko različic klasičnih (gumbnih in klavirskih) harmonik: C-sistem, B-sistem, bajan sistem itn. in veliko različne literature, ki obravnava enega naštetih. Niti starejšim učencem ni priročno igrati, če je pisano za nek drug sistem, kaj šele začetnikom.

Prve gumbolovščine so več kot pustolovščine je torej ta šola, ki smo jo dolgo čakali in je napisana za učence glasbenih šol Republike Slovenije, oz. za vse učence, ki igrajo gumbno harmoniko z melodijskim basom C-sistema. Otroku, ki vstopi v glasbeno šolo. omogoči povsem nov pristop k igranju izbranega instrumenta. Zrcalna slika gumbov levega in desnega manuala je otroku zabavna. Skozi spoznavanje pozicij, ki so priročne in »pod prsti« (poševnica, trikotnik), otrok postopno razišče vse zvočne skrivnosti.

Učbenik vsebuje sosledje VAJ, GUMBOLOVŠČIN (skladb), IZMIŠLJARIJ in simpatičnih NALOG za reševanje, ki otroku pomagajo, da utrdi razumevanje glasbenih terminov. Avtorica predlaga IZMIŠLJARIJE, s katerimi se otroku postopoma odstira domišljijski svet, v katerem odkriva neskončne glasbene in ritmične motive, ustvarja različne dinamične strukture, utrjuje vodenje meha in uživa v glasbi, ki je samo njegova. Skozi izmišljarije otrok osvoji in usvoji dinamične in agogične oznake na preprost, njemu prijazen način. V učbeniku je priročna tabelica vseh gumbov.

Otrok gleda gumbe in jih poišče na glasbilu. Gumbi tabelice so pobarvani z istimi barvami kot note v vajah. Tudi na robu strani vaj so deli tabelice z označenimi gumbi/toni, ki jih učenec mora poiskati in zaigrati, kar je v veliko pomoč. Skozi celoten učbenik sledimo izvirnim naslovom gumbolovščin, ki jih poglobijo prelepe ilustracije slikarke Nade Dellore in ena prava zgodba, kar zelo rahločutno kliče domišljiji (ne samo otroški, tudi nas odraslih) in nas seznani s svetom živali, ki živijo na robu gozda ob morju in skrbijo za zemljo in morje. Ni mogoče spregledati ekološkega dela zgodbe.

Učitelje, ki še ne igrajo gumbnega glasbila, pričujoči učbenik lahko navdihne, da sami sebe motivirajo in ga začnejo igrati. Učencem, ki iz kateregakoli razloga preidejo s klavirskega na gumbni instrument, učbenik lahko pomaga, da v pičlih dveh mesecih osvojijo novo glasbilo.
Zavod za šolstvo RS je potrdil, da učbenik Prve gumbolovščine so več kot pustolovščine v celoti ustreza standardom in normativom za poučevanje harmonike v 1.r. glasbene šole.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.