Kulturno društvo MUSAIK-Associazione culturale MUSAIK

KULTURNO DRUŠTVO MUSAIK-ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSAIK

Skrajšano ime društva je: društvo MUSAIK- Associazione MUSAIK.

Društvo MUSAIK je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so ljubitelji umetnosti. Deluje od avgusta 2019.

Namen društva je: rahločutno ustvarjalno druženje ob živi glasbi, besedi in risanju, ustvarjanje glasbe, izmišljevanje zgodbic in poezijic in prevajanju vsega v mnoge jezike tega sveta.

Cilji društva so:

 • dvig kakovosti druženja z vzbujanjem zanimanja za ustvarjalni vsakdan in z usmerjanjem pozornosti na ustvarjalnost predšolskih otrok in šolske mladine;
 • prepoznavanje in spoštovanje različnih oblik ustvarjalnosti in njihova predstavitev v javnosti z organizacijo in izvedbo koncertov na katerih se predstavi/ izvaja avtorska glasba lokalnih, manj znanih avtorjev vseh starosti;
 • organiziranje dogodkov na katerih se predstavlja novo notno gradivo, audio, video ali drugo gradivo izbranih avtorjev;
 • vzbujanje zanimanja za skupno muziciranje (komorno igro) in drugačne ad hoc oblike ustvarjanja, kar spet privede do osnovnega cilja-kakovostnejšega, rahločutnega druženja;
 • prevajanje leposlovnih del in haiku poezij

Društvo dosega cilje tako, da izvaja naslednje naloge:

 • pridobiva nove člane (ki se prijavijo/včlanijo na spletni strani glasba-zate.eu ali z ustno/pisno prijavo) in jim omogoča rahločutno in ustvarjalno druženje ob živi glasbi, sveži besedi in risanju s poudarkom na ustvarjalnosti;
 • predlaga in izvede glasbene urice, ulične, koncertne ali gledališke prireditve, predstave, strokovna predavanja, strokovne izlete na koncerte ali predavanja v druge kraje in podobno-za otroke, mladino in odrasle in s tem širi obzorja članov društva;
 • predlaga in izvede učne ure za zainteresirane člane društva individualno in v skupinah;
 • zalaga, izdaja in prevaja strokovno glasbeno literaturo s področja dejavnosti društva: objavlja nova notna gradiva za solo inštrumente, za komorne skupine in večje sestave;
 •  zalaga, izdaja in prevaja pravljice za otroke in mladino na spletni strani glasba-zate.eu ter na vse druge načine (prek spleta, v spletnih in fizičnih knjigarnah, v obliki e-knjig);
 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s tem področjem; prevaja leposlovje;
 •  seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju društva;

Društvo bo izvajalo tudi naslednje pridobitne dejavnosti v skladu s 25. členom Zakona o društvih:

 • J 58.110 IZDAJANJE KNJIG (od tega izdajanje knjig na internetu)
 • J 59.200 SNEMANJE IN IZDAJANJE ZVOČNIH ZAPISOV IN MUZIKALIJ (od tega: dejavnost glasbenega založništva- muzikalij): objavljanje avtorskega notnega (muzikalije), audio, video in drugega gradiva izbranih avtorjev vezanega za glasbo, besedo, risanje in druge teme v spletni in fizični obliki;
 • 300 PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

ČLANSTVO
Član društva lahko postane vsak ljubitelj druženja, glasbe, besede, pisanja in risanja.
Članstvo v društvu je prostovoljno in brezplačno. Kdor želi postati član mora izpolniti podatke na spletni strani www.glasba-zate.eu ali se ustno izreči kot član. Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan. Če se v društvo včlani mladoletna oseba, zanj so odgovorni njegovi starši, saj morajo podpisati pisno soglasje/izpolniti obrazec. Častni člani so lahko: sponzorji, donatorji, simpatizerji, ki so s svojimi prispevki pripomogli k dobrobiti društva ali druge osebe. Naziv »častni član« dodeli posamezniku zbor članov.

Postani član, piši mi na mirjana@glasba-zate.eu