Prve gumbolovščine so več kot pustolovščine je prvi avtorski učbenik za učence 1. razreda gumbne harmonike z melodijskimi basi, ki ponuja zabavno didaktično gradivo pisano na kožo otrokom začetnikom. Učenci in učitelji harmonike so že zelo dolgo čakali primerno, sodobno šolo, ki bi učence začetnike vpeljala v igranje tega zanimivega in modernega glasbila.

Kupi Buy Compra

Več info: mirjanana@gmail.com